Anmälan till SNDMO, vårmöte i Kamar 5-6 april | Kalmar

SNDMO, vårmöte i Kalmar 5-6 april 2017

Anmäl er senast 31 mars!

Inledande samt avslutande lunch är frivillig, men är satt som obligatorisk i er anmälan, så vi vet exakt hur många som kommer. Dessa är satta i en fastlagd meny, men självklart kan ni anmäla ev kostönskemål som vegetariskt, gluten, laktos mm. Den beräknade konferensavgiften är i nuläget bedömd till att hamna mellan 500-550 kr per person, exkl luncherna och ert egna boende samt resa.

Luncher