Ägare och styrelse

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun och ingår i Kalmar Kommunbolag AB.

Bolaget finansieras via ett driftsbidrag från ägaren samt via intäkter från de operativa verksamheterna. Projekt och aktiviteter finansieras genom medel från våra partnerföretag.

Destination Kalmars styrelse består dels av politiker valda av Kalmar kommun, dels av representanter för näringslivet.

Styrelse (från bolagsstämma 2015)

 • Johan Persson, ordförande (s)
 • Carl-Henrik Sölvinger, vice ordförande (l)
 • Marianne Dahlberg, ledamot (s)
 • Jussi Gröhn, ledamot (s)
 • Berit Rudolfsson, ledamot (c)
 • Liselotte Ross, ledamot (v)
 • Ami Höglund, ledamot (m)
 • Jan-Christer Nilsson, ledamot (näringsliv)
 • Ulrika Wirstam, ledamot (näringsliv)
 • Elisabeth Gustavsson, ombud (s)
 • Christopher Dywik, ombud ersättare (kd)