Ägare och styrelse | Kalmar

Ägare och styrelse

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun och ingår i Kalmar Kommunbolag AB.

Bolaget finansieras via ett driftsbidrag från ägaren samt via intäkter från de operativa verksamheterna. Projekt och aktiviteter finansieras genom medel från våra partnerföretag.

Destination Kalmars styrelse består dels av politiker valda av Kalmar kommun, dels av representanter för näringslivet.

Styrelse (t.o.m. 2022)

Lasse Johansson, ordförande (s)
Lisa Jalmander, vice ordförande (m)
Carl-Henrik Sölvinger, ledamot (l)
Mikael Johansson, ledamot (c)
Lilian Akthagen, ledamot (v)
Mona Jeansson, ledamot (s)
Micael Foghagen, ledamot (sd)
Anette Söderström, ledamot från näringslivet
Jan-Christer Nilsson, ledamot från näringslivet