Coronavirus (COVID-19) | Kalmar

Coronavirus (COVID-19)

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittspridningen av covid-19.

Tänk på att följa myndigheternas rekommendationer. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll avstånd till dina medmänniskor. 

 

Ny e-tjänst - Håll avstånd

I sommar måste vi hjälpas åt och hålla ett omtänksamt avstånd till varandra. Är det trångt där du är och svårt att hålla avstånd? Tipsa oss genom vår e-tjänst Håll avstånd.

Inställda evenemang

Regeringen fattade den 27 mars beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer.

Osäkerheten blev allt för stor kring flera evenemang. Destination Kalmar följde utvecklingen noga och hade täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattades besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör. 

På grund av den osäkerhet som råder reserverar vi oss för fel i vår evenemangskalender. För information om vad som gäller kring ett specifikt evenemang, kontakta aktuell arrangör.