Coronavirus (COVID-19) | Kalmar

Coronavirus (COVID-19)

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa smittspridningen av covid-19.

Tänk på att följa myndigheternas rekommendationer. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll avstånd till dina medmänniskor. 

 

Inställda evenemang
Regeringen fattade den 27 mars beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer.

Just nu är osäkerheten stor kring flera evenemang. Destination Kalmar följer utvecklingen noga och har täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattas besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör. 

På grund av den osäkerhet som råder reserverar vi oss för fel i vår evenemangskalender. För information om vad som gäller kring ett specifikt evenemang, kontakta aktuell arrangör.