Cruise Kalmar | Kalmar

Cruise Kalmar

Tillsammans med sju partners ingår Destination Kalmar i ett EU-finansierat projekt: Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region (JOHANN).

Projektet pågår 2017-2019 och fokuserar på destinationerna: Rostock, Wismar, Stralsund, Kalmar, Karlskrona and Szczecin. Syftet är att erbjuda ett bättre produktutbud för kryssningsfartygen, marknadsföra destinationerna samt ta emot kryssningsfartygen samt dess gäster och besättning. Kalmar kommer att fokusera främst på produktutveckling och kompetenshöjande åtgärder i besöksnäringen, skapa säljverktyg och utveckla mottagningsapparaten på kaj.