Destination Kalmar AB | Kalmar

Destination Kalmar AB

Destination Kalmar arbetar för att besökaren ska välja Kalmar framför andra destinationer. Kalmar ska vara en attraktiv stad, inte bara för besökare, utan även för invånare och potentiella inflyttare.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att resa till Kalmar!

Affärsidé

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Affärsområden

Destination Kalmar har fyra affärsområden: Evenemang, Idrottsturism, Kalmar Slott och Besöksservice, där Kalmar Turistbyrå och Kalmar Gästhamn ingår. Vi arbetar också med övergripande insatser, som marknadsföring, presskontakter, försäljning och ekonomi.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Destination Kalmar AB är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).