Storsatsning på kustnära projekt | Kalmar

Storsatsning på kustnära projekt

Kalmar är omgivet av vatten – och det ska också märkas. Det var utgångspunkten för den idékatalog som Destination Kalmar tog fram för några år sedan. I katalogen presenterades flera projektidéer med syfte att stärka Kalmar som kuststad.

Idag har flera av idéerna blivit verklighet. Kalmar kommun har satsat stort på att göra Kalmars kust mer tillgänglig. 

2019

Framöver finns det bl.a. planer på en ny havspromenad som blir närmare 450 meter lång. Här kommer du att kunna ta en rofylld promenad och blicka ut mot Kalmar Slott och Öland.

2018

Sommaren 2018 invigdes en 80 meter lång badbrygga vid Norrlidsbadet. 

2016–2017

Sommaren 2017 invigdes en 160 meter lång badbrygga i Vita Sand.

2015

Badplatsen Långviken är sedan länge en populär plats för den som vill spela beachvolleyboll. I juni 2015 invigdes en ny beachanläggning i området. Den ger möjlighet till inte mindre än sex volleybollplaner, fyra handbollsplaner, två fotbollsplaner och två basketplaner, varav en är fullstor och en lite mindre. Vid planerna finns det också läktare, toaletter, förråd och sekretariat. Alla ska ha möjlighet att använda idrottsplatsen och målet är att någon yta alltid ska vara tillgänglig för spontanidrott.

2014

Satsningarna vid Kalmarsundsbadet strax söder om Kalmar Slott fortsatte och i juli 2014 invigdes den 180 meter långa badbryggan. 

Parallellt påbörjades också ett arbete med att förbättra det natursköna promenad- och cykelstråk som binder samman Kalmarsundsbadet med badplatsen  Långviken, som ligger ytterligare en liten bit söderut. 

2013

År 2013 fick Kalmarsundsbadet ett lyft med en ny, långgrund badvik som inbjuder till långa dagar med hink och spade. Dessutom började arbetet med att förlänga den befintliga badbryggan. Bryggan avslutas med en mötesplats där du kan blicka ut över Kalmarsund och är också försedd med badtrappor och belysning.

2012

År 2012 fick Kalmar en ny badplats mitt i stan när den befintliga vågbrytaren intill KalmarSalen och Kalmar läns museum utrustades med en ny brygga med badtrappor. 

2009–2012

Under perioden 2009-2012 har Kalmar Gästhamn rustats upp och byggts ut med fler båtplatser. Gästhamnen har också fått ett nytt promenadstråk med sittplatser och en dansbana.