Oförklarligt på Kalmar Slott | Kalmar

Oförklarligt på slottet

Vita Frun

I Rödkullatornet sitter ibland Vita Frun med ett ljus i handen för att förleda fiendeskeppen att gå på grund. En del påstår att det är Margareta Posse, hustru till Bo Johnsson Grip, som visar sig.

Kalmar Slottskyrka

Innan julottan på juldagsmorgonen ligger varje år halm på golvet i de bakre bänkraderna. Här satt fångarna bakom galler och lyssnade på predikan.

Svarta skepnaden

Ibland när personalen arbetar stöter de på en svart skepnad. Ingen vet vem det är..

Gröna Salen

I Gröna Salen syns ibland en gosse med pagefrisyr, kråsskjorta, mörk rock och mörka knäbyxor.

Trollpacketornet

Ett av tornen kallas Trollpacketornet. I tornets övre våningar känner många obehag.

Kvinnofängelset

På Kalmar Slott fanns förr ett kvinnofängelse. I de två rummen visas numera en utställning som skildrar dåtidens straff och det hårda liv som fångarna levde. Här finns grova sängar bevarade och kakelugnarna som försökte hålla kölden borta på vintern. På väggarna syns teckningar av skepp och sjömän. Kanske hade några av de kvinnliga fångarna sina män till sjöss?