Så här jobbar vi med Kalmar Stadsfest | Kalmar

Så här jobbar vi!

För att Kalmar Stadsfest ska vara en trevlig och trygg upplevelse gör vi bl.a. följande.

  • Det finns en utarbetad kris- och säkerhetsplan och stadsfestens krisstab har täta kontakter med bl.a. polisen och olika förvaltningar i Kalmar kommun.
  • På plats på stadsfesten finns bl.a. poliser, vakter, nattvandrare och socialförvaltningens förebyggande team samt stadsfestens egen personal som är klädda i gula KALMAR-västar.
  • Vi håller oss till gällande gränsvärden för ljudnivåer, d.v.s. max 97 db ekvivalent då stadsfesten är för hela familjen.
  • Hjärtstartare och första hjälpen-utrustning finns på samtliga arenor. Alla vakter är utbildade i både HLR och första hjälpen.   
  • Platser för rullstolsburna finns på alla arenor.
  • Extrabussar är insatta, så att du smidigt kan ta dig både till och från stadsfesten.
  • Alla konserter slutar kl. 23, av respekt för boende och för att undvika att stora folksamlingar bildas vid hemgång.