Vågbrytarbadet | Kalmar

Vågbrytarbadet

Kalmars nyaste badplats Vågbrytarbadet ligger mitt i stadskärnan. Längst med vågbrytaren finns en av Kalmars finaste sandbottnar.

Vid Elevatorkajen i centrala Kalmar, där bland annat Kalmarsalen och Kalmar läns museum är belägna, finns en vågbrytare. Längs vågbrytaren finns en av Kalmars finaste sandbottnar. Där byggdes år 2012 en ny brygga med badtrappor. Badbryggan förbinds till kajen med en ny båtbrygga, som rampas upp mot kajen för att skapa en passage för turbåtar och småbåtar.

Vågbrytarbadet kan också användas vid evenemang, det är till exempel här starten går för Ironman Kalmar Sweden.