Viktiga årtal | Kalmar

Viktiga årtal

Här listar vi några årtal som har utmärkt sig lite extra i Kalmars långa historia.

10.000 f.kr

Kalmarkusten blir isfri då iskanten i stort sett löper parallellt med kusten.

800-900-talet

Maktens centrum är förlagd till bygden omkring Ljungbyån.

1027

Olav den heliges saga skildrar hur konungen efter slaget i Helgeån blockeras av danskarna och låter flytta sina skepp till Kalmar.

1100

Namnet Kalmar påträffas för första gången i skrift - på en runsten från sen vikingatid, bevarad vid Ärja kyrkoruin nära Gripsholm i Södermanland. 

1160

Ett rundtorn, en s.k. kastal, uppförs där Kalmar Slott finns idag.

1219

Snorri Sturluson besöker Kalmar, som han skrivit om i flera skrifter, och han kallar Kalmar ”Kaupbaer” (Köpeby, d.v.s. en ort speciellt inrättad för handel).

1255-1261

Kalmars mäktigaste man, Magnus Bengtsson, fogde, lagman, storman och dessutom kungasläkting, skriver ett brev till Lübeck rörande en arvstvist. Brevet är försett med Kalmar stads sigill, som därmed är det äldsta bevarade stadssigillet i Norden.

1361

Kalmar fögderi hamnar som pantlån i tysk hand. Efter en invasionen från Mecklenburg styrdes fögderiet under de följande tre decennierna av tyska fogdar. Det finns åtskilliga belägg på  intimare samverkan mellan Kalmar och hansestäderna. Man har övervägt om Kalmar t.o.m. nu skulle kunna karaktäriseras som en hansestad. Åtminstone har Kalmar en extremt starkt tysk prägel.

1397

På trefaldighetssöndagen den 17 juni kröns Erik av Pommern till kung för Sverige, Norge och Danmark under närvaro av bl.a. Drottning Margareta. Den 13 juli bildas Kalmarunionen vid ett stort unionsmöte i Kalmar.

1497

Danskarna intar Kalmar Slott.

1510

Svenskarna återerövrar Kalmar Slott.

1520

Den 31 maj landstiger Gustav Vasa på Stensö udde efter sin flykt från Lübeck. Kalmar är då en stad under belägring av Kristian II:s danska trupper. Tre år senare blir han kung och återtar Kalmar Slott från danskarna, därmed är Kalmarunionen definitivt krossad.

1523-1560

Kalmar Slott repareras och byggs till under hela Gustav Vasas regeringstid.

1611

Kalmarkriget. Ett av elva krig mot grannlandet Danmark. Efter 24 dagars belägring faller Kalmar i Kristian IV:s och danskarnas händer.

1638

I mars anländer skeppen Calmar Nyckel och Fogel Grip till Wilmington, Delaware och bildar New Sweden genom att anlägga Fort Christina.

1640

Regeringen fattar beslut om att flytta staden till Kvarnholmen, men det dröjer in på 1650-talet innan beslutet blir verklighet. Det diskuteras t.o.m. att flytta slottet till nuvarande Laboratorieholmen, öster om Kvarnholmen.

1658

I och med freden i Roskilde flyttas gränsen mot Danmark och Kalmars betydelse i rikspolitiken minskar.

1676

Regalskeppet Kronan sjunker efter en strid utanför Ölands östra kust.

1855

Kalmar får telegrafförbindelse.

1856

Omfattande renoveringar på slottet. Kalmar inser slottets historiska värde och att ta tillvara slottet som byggnadsverk.

1864

Södra stambanan är klar och det förändrar förutsättningarna för Kalmar hamn.

1903

Riksdagen beslutar av ekonomiska skäl att minska antalet stift genom att slå ihop Kalmar och Växjö stift. Kalmarbiskopen Henry William Tottie får sitta kvar fram till sin död 1913.

1945-1972

Kvarnholmen förändras. 75 nybyggen eller större tillbyggnader och tio andra ingrepp görs på Kvarnholmen och Malmen. Därefter förläggs hela Kvarnholmen med nybyggnadsförbud.

1962

Som en av de första städerna i Sverige kan Kalmar erbjuda decentraliserad universitetsutbildning i form av ettbetygskurser inom enstaka ämnen. Universitetsfilialen förläggs dock till Växjö ett par år senare.

1970

Kalmar utses till Årets stad av tidningen Expressen och Kvarnholmen får gågator.

1971

Den stora kommunsammanslagningen när sju kommuner bildar Kalmar kommun.

1972

Ölandsbron invigs.

1973

19 byggnader i kommunal ägo på Kvarnholmen blir byggnadsminnen. Tidigare var det bara Domkyrkan, slottet och residenset.

1980

Flygflottiljen F12 läggs ner. Som ersättning byggs Teleskolan och Televerket utlokaliserar en mängd arbetstillfällen till Kalmar.

1985 och 1986

Två år i rad får Kalmar  Europa Nostra-priset för sitt sätt att bevara gamla byggnader.

1994

Volvo-fabriken i Kalmar läggs ner efter beslut år 1992.

1997

600-årsjubileum av Kalmarunionens bildande. En ny positiv anda gror i Kalmar.

2000

En helt ny stadsdel bildas på Varvsholmen, där varvet tidigare låg.

2006

Möbeljätten Ikea slår upp portarna till sitt nya varuhus i Kalmar. Det blir startskottet för ett nytt handelsområde.

2008

Kalmar FF vinner sitt första allsvenska guld.

2010

Linnéuniversitetet bildas genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

2013

Kalmar är en av sju värdstäder för UEFA Dam-EM, som var det största kvinnliga idrottsevenemanget i Europa 2013.

2015, 2016, 2017 och 2018

Kalmar röstas fram som Årets sommarstad i Sverige på reseguiden.se.

2016

Byggstart för det stadsintegrerade universitetet vid Universitetskajen.

2017

IFK Kalmar kvalificerar sig för damallsvenskan 2018.

2018

Linnéuniversitet flyttar in i sina nya lokaler vid Universitetskajen.

Källor:

Kalmar stads historia samt kommunikationsenheten Kalmar kommun.